Project Description

WMSD

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
Lokalizacja: ul. Józefa Mehoffera, Warszawa
Inwestor: Kuria Warszawsko-Praska
Faza: realizacja
Data: 2004-2005