Project Description

Śniegockiej Residence

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: ul. Cecylii Śniegockiej, Warszawa
Inwestor: Filadelfia
Faza: realizacja
Data: 2004-2006
PC (nadziemne): 6 030 m2