Project Description

PAŁAC SASKI – Projekt budowlany zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego wykonany na zlecenie m.st. Warszawy

Lokalizacja: Plac Piłsudskiego, Warszawa
Inwestor: M. St. Warszawa
Faza: projekt budowlany, początek realizacji
Data: 2004 -2005
PC (nadziemne):

Pl.Małachowskiego – ca.17 000m2
Pałac Saski – ca. 21 300m2
Pałac Brühla – ca. 18 908m2