Project Description

Kampus UKSW

Kampus Uniwesytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wóycickiego, Warszawa
Inwestor: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Faza: projekt koncepcyjny
Data: 2010
PC (nadziemne): 15 000 m2